Vi selger vår 2018 Doll 3 akslet maskinkombi med enkle kjørebruer og 3100 mm uttrekk kr. 650.000,- Kontakt Flemming for informasjon 971 88 000

Kontakt oss om utleie

Flemming Roa

Daglig leder
Telefon 971 88 000

E-post: flemming@xmaskin.no